Seminář k Astronomické olympiádě

Školní rok
2015/2016

Před závěrečnou částí krajského kola Astronomické olympiády se mi podařilo domluvit s MUDr. Kříhou návštěvu naší školy a jako každý rok připravit pro účastníky AO seminář.

Studenty čeká do 27. března, kdy proběhne tříhodinové on-line měření sil všech účastníků z celé republiky, ještě odevzdání domácí části. I když se pro seminář nenašel jiný termín než sobota 11. března 2017, přišlo 5 studentů, za což mají u mne pochvalu. Spolu s lektorem jsme strávili ve škole čas od devíti do půl druhé.