Soustředění v Temešváru

Školní rok
2016/2017

Již druhým rokem bylo našich 10 studentů vybráno Fakultou elektrotechnickou z ČVUT na týdenní soustředění (10.-14. října 2016) do Temešváru u Písku.

Obsahem je prohloubení vědomostí studentů z matematiky a fyziky. Součástí jsou přednášky, pokusy i vlastní vědecká práce studentů.