Ing. Silvie Flídrová

Ing. Silvie Flídrová

ICT, ekonomické a společenskovědní předměty
Třídní učitel:V4
Kancelář:č. 378
Konzultační hodiny::
Konzultační hodiny
úterý 13.30–14.15 hodin
nebo dle domluvy