Ing. Silvie Flídrová

Ing. Silvie Flídrová

ICT, ekonomické a společenskovědní předměty
Třídní učitel:V2
Kancelář:č. 378
Konzultační hodiny::
Konzultační hodiny
úterý 14.45–15.30 hodin