Aktivně s němčinou…

Deutsch im Vorbeigehen – soutěž duben 2024

V průběhu měsíce dubna se studentky a studenti zapojili do poslechové soutěže pomocí interaktivních plakátů umístěných na chodbě před jazykovou učebnou.

Pomocí sady Lingoposters si vyzkoušeli porozumění autentickým poslechům, které tematicky doplňovaly konverzační témata probíraná v daných lekcích.

Studující odpovídali na zadané otázky a dokázali se vypořádat i s neznámými frázemi a těžší slovní zásobou.

Poslední změna
26.05.2024