BE HEuRO – přijď k volbám

Ve středu 4. 10. 2023 školu navštívily dvě vysokoškolačky – lektorky obecně prospěšné společnosti Agora CE s programem Erasmu+ pro žáky třetího a čtvrtého ročníku veřejnosprávní činnosti nazvaným BE HEuRO – přijď k volbám.

Úvodní aktivitou byla úniková hra, jejímž tématem byla situace v Evropě 20 let po rozpadu Evropské unie. Následovala diskuze na téma EU a o tématech spojených s aktivním občanstvím, co pro ně členství znamená, jestli mají pocit, že je nějakým způsobem ovlivňuje a jestli oni mohou něco ovlivnit, proč EU vlastně vznikla, jaké jsou její klady i zápory. A nakonec si vyzkoušeli, jaké to je, když se zapojí do dění kolem sebe. Jako zástupci jednotlivých zemí vedli jednání a prakticky zkusili prosadit změny znění navrhovaného evropského zákona.

Všichni si program užili, hravou formou se seznámili s principy fungování a orgány EU a snad i pochopili, že se mají zajímat, informovat, diskutovat, rozhodovat a snažit se ovlivnit, co se kolem nich děje a kam "svět míří", tzn. být aktivními občany.

Poslední změna
18.10.2023