Beseda: Energie – budoucnost lidstva

Dne 13. září 2016 jsme u nás přivítali odborníky energetiky, aby s žáky prodiskutovali otázky současného a budoucího stavu energetiky v ČR a ve světě. Odborníci z praxe na žáky nejdříve použili poutavé prezentace, filmové snímky a horu fotodokumentace.

Po této myšlenkové masáži následovali praktické ukázky nejrůznějších materiálů z oblasti jaderné energetiky, kdy si žáci navíc vyzkoušeli měření radioaktivity, samozřejmě bezpečné úrovně. Přednášející přivezli řadu vzorků s různou intenzitou vyzařování i z běžného života, což u žáků vyvolalo značné překvapení.

Dále byl s žáky probrán fenomén fotovoltaiky, kdy byl žákům předveden zajímavý pokus, jak roztočit jednoduchou konstrukci vrtulky napájené fotovoltaickým článkem pomocí svítilny v mobilním telefonu. Na závěr proběhla odborná diskuze, kdy byli přednášející osloveni dotazy na nejrůznější zákoutí energetického průmyslu.

Ing. Alexander Fales