Beseda o zdraví

I letos se tradiční besedy „Rakovina není náhoda“ zúčastnili vybrané třídy naší školy. Jedná se o projekt podporovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a realizuje ho nezisková organizace Osvětová beseda.

Tentokrát u nás přednášel Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. z 1. Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Formu přednášky uzpůsobil teenagerom, aby byla pro ně zajímavá a přínosná. Žáci si během besedy prakticky otestovali, zda nepatří do některé z rizikových skupin ohrožené rakovinou.

Na závěr proběhla diskuze a lékař zdůraznil nutné změny v chování lidí vedoucí ke snížení rizika onemocnění rakovinou, tzv. onkologické desatero.