Beseda: Rakovina není náhoda

Dne 13. září 2016 a prakticky po druhé se naše škola zapojila do projektu prevence rakoviny nesoucí název „Rakovina není náhoda“. Projekt je zaměřen především na mladé lidi. Srozumitelnou formou je žákům předkládána v současné době velmi ožehavá a přitom mezi mladými lidmi velmi často opomíjená problematika rakoviny.

Lektorkou byla mladá lékařka, která žáky nejdříve seznámila s výsledky demografického šetření v oblasti výskytu rakoviny u žen a mužů podle různých věkových skupin obyvatelstva. Přednášející se zaměřila na nejdůležitější rizikové faktory vzniku rakovinového onemocnění, mezi které patří: kouření, obezita, sluneční záření, tuky v potravě, alkohol a rakovinové onemocnění v rodině. Uváděla příklady, jak se těmto faktorům zbytečně nevystavovat. Žáci si mohli během besedy jednoduchým testem ověřit, do které z rizikových skupin patří.

Během přednášky probíhala řízená diskuze, kdy byla přednášející vystavena toku otázek ze strany žáků. Na závěr byly lékařkou zdůrazněny nutné změny v chování lidí, které vedou ke snížení rizika onemocnění rakovinou tzv. onkologické desatero, což je z hlediska prevence to nejdůležitější.

Mohu jen chválit perfektní připravenost lektorky v dané oblasti, jak z hlediska prevence rakoviny, tak z hlediska pedagogicky výchovného. Její profesionální přístup k celému tématu, navíc velice vhodně okořeněn vtipnými příhodami ze života lékařky. Děkujeme!

webové stránky projektu: osvetovabeseda.cz/rakovina-neni-nahoda/

Ing. Alexander Fales