Bobřík informatiky 2018

Dne 12. listopadu 2018 v kategorii Senior (3. a 4. ročníky) a dne 13. listopadu 2018 v kategorii Junior (1. a 2. ročníky) se naši žáci zúčastnili 11. ročníku soutěže Bobřík informatiky – ve znalostech z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Celkem se soutěže zúčastnilo 79 988 soutěžících.

kategorii Junior dosáhl na příčky vítězů 1 žák z naší školy a to Karel Popovič ze třídy E2, který obsadil 17. místo z 1 237 úspěšných řešitelů v rámci celé ČR.

kategorii Senior nedosáhl na příčky vítězů žádný žák naší školy, přesto se podařilo 18 žákům naší školy obsadit postupová místa do ústředního kola, které se konalo 30. ledna 2019 na naší škole, a kde se vítězem v rámci Karlovarského kraje stal žák naší školy Martin Struk a celkově obsadil 34. místo z 303 úspěšných řešitelů v rámci celé ČR.

Žákům blahopřejeme.

Bližší informaci o soutěži a všechny statistiky lze najít na oficiálním webu ibobr.cz.

Poslední změna
31.01.2019