Časté dotazy rodičů ohledně přijímacího řízení

Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje pro školní rok 2020/2021 pravidlo pro možnost konání jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude ve školním roce 2020/2021 umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná (kombinace oboru s maturitou a s výučním listem).

Pokud žák odevzdal přihlášku na dvě školy (SPŠ Ostrov a jiná škola), na té druhé bylo rozhodnuto o nekonání přijímací zkoušky, i tak se počítá s tím, že uchazeč/uchazečka o studium na naší škole má právo vykonat přijímací zkoušky na SPŠ Ostrov v obou termínech, 3. i 4. května. Z dvojice absolvovaných testů bude pro konečné výsledky přijímacího řízení započítán vždy ten lepší (například matematika v první den, český jazyk druhý den).

Všem uchazečům doporučujeme zúčastnit se testů v obou dnech, pokud víte, že oba termíny nevyužijete, prosíme o nahlášení této skutečnosti telefonicky na číslech 353 416 400 nebo 739 322 384, emailem na adrese sekretariat@spsostrov.cz.

Organizační pokyny v souvislosti s ochranou zdraví

Denní studium – v průběhu přijímacích zkoušek 3. a 4. května 2021

Dálkové studium – v průběhu přijímacího testu 7. května 2021

Poslední změna
28.04.2021