Co se skrývá v Klášteře svaté Anežky České v Praze?

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se studenti I1 vydali do Prahy do Kláštera svaté Anežky České. Cesta linkovým autobusem Student Agency vyjde studenta na 37 korun, takže výlety veřejnou dopravou jsou velmi výhodné.

Nejprve jsme vyslechli krátký výklad o samotném klášteře a o Anežce České, poté jsme procházeli expozicí, kde je vystavena řada unikátních exponátů starého českého umění – malby Mistrů Třeboňského a Vyšehradského oltáře, madony, originály obrazů z kaple svatého Kříže z Karlštejna a jiné. Slečna průvodkyně nám toto umění propojovala s uměním slovesným – s literaturou. Dokonce jsme si na závěr zkusili i zabásnit a odhadnout tak slova ve starém textu.

Dokonce nám zbyl čas na procházku po Praze, v Kotvě jsme narazili na jednoho známého youtubera. Pak už jsme jen příjemně unaveni ujížděli k domovu.

Poslední změna
04.07.2019