Čtvrťáci na ZČU v Plzni

První únorový den letošního roku zájemci z řad žáků čtvrtých ročníků strávili na Západočeské univerzitě v Plzni. Cíl byl jasný, podívat se, kde by mohli následující 3–5 (či více) let studovat svůj oblíbený obor. A tak autobusem pro 80 osob, který nám uhradila ZČU, vyrazili za prohlídkou jednotlivých fakult. Většinou zůstali na Borských polích, kde sídlí Fakulta elektrotechnická, strojní, aplikovaných věd a ekonomická. Někteří pokračovali na prohlídku fakulty pedagogické či filozofické.

Není pochyb, že osobní setkání s fakultou a jejími zaměstnanci (pedagogy i absolventy a studenty) žákům pomůže při volbě vysoké školy.

Poslední změna
20.02.2023