Distanční výuka – pátek 25. 9. 2020

Tento pátek proběhne výuka distančním způsobem bez přítomnosti žáků ve škole.

Rozvrh výuky je stanoven dle pevného rozvrhu s přihlédnutím k běžnému suplování. Učitelé zadají žákům jednotlivých předmětů úkoly, které by žáci měli vypracovat. Pokud učitel povede výuku formou videokonference, bude tato výuka časově zařazena do příslušné doby stanovené v rozvrhu hodin.

Nejsou-li žáci omluveni v uvedený den z vyučování, jsou povinni se této výuky zúčastnit. Žáci třídy, která je v karanténě, mají tuto povinnost automaticky, pokud není konkrétní žák ve stavu nemocných.

Odborný výcvik a praxe odpadají bez náhrady. Pokud se ale žáci při odborném výcviku u zaměstnavatelů domluví, že je potřebují v podniku, mohou samozřejmě odborný výcvik absolvovat.

Výuka prezenčním způsobem pokračuje v úterý 29. 9. 2020 dle rozvrhu.

Školní jídelna v pátek nevydává obědy.

Poslední změna
01.10.2020