Distribuční maturita

I v letošním školním roce se zúčastnili vybraní žáci studijního oboru Elektrotechnika třídenní stáže pro žáky partnerských středních škol Skupiny ČEZ, která je zaměřená na distribuci elektrické energie.

Ve dnech 19.–21. 10. 2018 se žáci E4 Tomáš Fuchs, Matěj Klouda a Jan Ullmann zúčastnili distribuční maturity. Viděli práci na rozvodně a v terénu. Slyšeli mnoho zajímavých přednášek.

"Moc se nám akce líbila a jsme rádi, že jsme přijeli o trochu chytřejší." (Matěj Klouda)

Poslední změna
27.02.2019