Distribuční maturita 2023

Od 4. do 6. 10. 2023 byli žáci E3 Jakub Sokol, Kryštof Štefanko, Filip Husák a Khoi Nguyen Dang v Kladně na akci ČEZu nazvané "Distribuční maturita".

Jedná se o soubor přednášek a exkurzí na téma přenosu elektrické energie. Naši pánové si mimo jiné mohli vyzkoušet lezení na stožáry a slaňování, vyhledávání kabelových vedení po městě, viděli ukázky práce pod napětím a navštívili rozvodny. Ubytováni byli na internátu místní průmyslovky.

Tato akce jim přinesla mnoho nových poznatků z jejich oboru, mnohé si mohli prakticky vyzkoušet a vrátili se nadšení.

Poslední změna
27.10.2023