Energetická maturita 2022 v elektrárně Ledvice

Ve dnech 4.–6. května se vybraní žáci z třídy E3 zúčastnili, v doprovodu paní učitelky Ing. Škrdlantové, Energetické Maturity. Jednalo se o třídenní vzdělávací program zaměřený na provoz elektrárny Ledvice.

Velká část programu se odehrávala v infocentru elektrárny, kde je promítací sál, který poskytuje ideální místo na přednášky. Ty byly na témata: historie elektrárny, využití chemie v chodu elektrárny, dopady ELE na její okolí, obnovitelné zdroje a na závěr se žáci dozvěděli něco o tom, jak se správně chovat a co dělat při pracovním pohovoru (například do elektrárny).

Ale přednášky nebyly to jediné, za čím žáci přijeli. Neméně důležitou částí byla návštěva provozu, a to rovnou třikrát. Poprvé se podívali na bloky 4 a 6, jejich velíny, kotle, nejvyšší přístupnou vyhlídkovou věž v ČR a spoustu dalšího. Druhá návštěva provozu studentům více přiblížila úpravu vody pro elektrárnu, od jejího čiření přes různé filtry až po demineralizaci. Třetí a závěrečná prohlídka ukázala transformátory, rozvodny, záložní agregáty, ale také malou FVE, kde se provádí výzkum na téma správného natočení a umístění fotovoltaických panelů.

Poslední den studenti psali test, který ověřoval jejich znalosti, nabyté při pobytu v ELE. Všichni úspěšně zkouškou prošli a tak jim mohl ředitel elektrárny pan Ing. Miroslav Svoboda předat diplomy a věcné ceny za splnění. Taktéž byli vyhodnoceni tři studenti s nejvyšším počtem bodů a první místo obsadil žák naší školy Jaroslav Rozmuš.

Celkově se nám akce moc líbila a doufáme že takto povedené budou i příští ročníky.