Exkurze do Witte Nejdek

Zdařilé exkurze do Witte Nejdek se ve dvou květnových termínech zúčastnili nástrojaři z N1 a N2.

Hlavním předmětem zájmu se stala především nástrojárna a kalírna. Žáci viděli tepelné zpracování oceli. Ocenili vědomosti průvodců, kterými byli bývalí absolventi naší školy. Vnímali příjemnou pracovní atmosféru, výborný orientační systém firmy i složité technické výkresy.

Exkurze pomohla žákům blíže přiblížit, kdo je úspěšný nástrojař.

Poslední změna
06.07.2022