Exkurze nástrojařů do firmy „Chodos Chodov“

Dne 6. 5. 2024 jsme navštívili s N3 firmu, která zhotovuje různé velikosti lisů na výrobu pneumatik. Viděli jsme mnoho věcí z našeho oboru: třískové obrábění různým způsobem a na různých strojích včetně výroby ozubených kol, řezání plazmou a autogenem, honování, nitridování, cementování i kalírnu.

Hodně nás zaujal svislý parkovací systém pro 6 automobilů na principu „paternosteru“, který chce firma výhledově vyrábět. Technická dokumentace byla zhotovena v CADu „Inventor profesionál“, který používáme také. 

Děkuji vedení firmy za vstřícnost i skvělé průvodce a přikládám několik fotografií.

Poslední změna
16.05.2024