IoT Laboratoř

Firma IBM pořádá soutěž pro studenty SŠ, do které se přihlásilo 6 týmů studentů naší školy. Týmy jsou tříčlenné. V listopadu 2018 proběhl první seminář na půdě naší školy, lektorem byl manažer projektu Ing. Louda. Seznámil studenty s pravidly soutěže a ukázal používání cloudové služby umožňující zpracovávat naměřená data z Arduina a zpracovávat je do webové aplikace s názvem Red-node.

Studenti měli za úkol vymyslet a navrhnout praktický projekt využívající Arduino a Red-node. Koncem ledna proběhly na půdě IBM v Praze před odbornou porotou obhajoby projektů. Pokud by byl projekt porotou schválen, dostanou studenti od IBM peníze na realizaci a svůj výrobek budou prezentovat v červnu na veletrhu Maker Faire 1. a 2. 6. v Praze.

Přihlášeno bylo 15 týmů z českých škol, z toho 6 týmů ze SPŠ Ostrov. Schváleno bylo 10 projektů a z toho 3 naše.

Studentům blahopřejeme.

Poslední změna
08.03.2019