Jsme partnerskou školou FAV ZČU

FAV

ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd a Střední průmyslová škola Ostrov se dohodly na spolupráci vedoucí ke zkvalitnění přípravy žáků SŠ v technických a přírodovědných oborech, digitálních technologiích a na podpoře směrování žáků SŠ na studium technických a přírodovědných studijních programů na vysokých školách.

Předmětem této dohody je zejména vzájemná spolupráce v oblasti vědecké, pedagogické a propagační činnosti.

  • Poskytování odborných konzultací pro učitele a žáky SŠ v oblastech tvůrčí činnosti FAV.
  • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a exkurzí a poskytování pomoci při SOČ, při vybraných předmětových olympiádách, Technické olympiádě, odborných seminářích apod.
  • Spolupráce předmětových komisí s odborníky z vysoké školy za účelem inovace výuky v souvislosti s aktuálními trendy, objasňováním nových technologií a sledováním očekávaného vývoje.
Poslední změna
05.02.2020