Každodenní situace v němčině

Alltag, Freizeit & Einkauf ... – ein April-Wettbewerb mithilfe Flip

V průběhu dubna 2023 natočili a okomentovali studentky a studenti svoji každodenní aktivitu v německém jazyce. Pomocí appky Flip vytvářeli krátké výstupy s cílem osvojit si, procvičit nebo zopakovat vybraná konverzační témata – nejčastěji zpracovali svoji cestu do školy. Vedle použití nejrůznějších efektů a kombinací, které Flip umožňuje, se navíc snažili o co nejlepší jazykový projev v reálné situaci a volili jazykové obraty odpovídající kontextu.

Vybraná videa jsou zveřejněna na Youtube v soutěžním playlistu.

Poslední změna
24.05.2023