Klub IT

V letošním roce, v rámci projektu Šablony II, vznikl „Klub IT“. Do klubu především chodí žáci 1. ročníku, oboru IT. Scházíme se 1x týdně (buď ve středu nebo ve čtvrtek). Cílem klubu je rozvoj zábavné logikypočítačových her. V 1. pololetí jsme se zaměřili na rozvoj různých forem logických úloh, které vyvrcholilo soutěží iBobr.cz. Další formou byl rozvoj v oblasti algoritmů v projektech LightBot a SpiritBox. Následoval úvod do „Blokly-games“, kde žáci zábavnou formou řešili tzv. želví grafiku, průchody bludištěm, tvorba zvuků a algoritmů, pro práci s cykly. Poslední dovedností bylo seznámení se s problematikou 3D modelování a 3D tisku na školních 3D tiskárnách.

Pro další pololetí nás čeká problematika: robotů Dobot, programování microBit a základů programování v Pythonu. Nabízí se možnost 3D scanování.

Vedoucí klubu IT je Ing. Roman Stark.

Poslední změna
07.01.2020