KONZULTACE od 10. června 2020

Konzultace 10.–12. červen 2020

Konzultace 15.–19. červen 2020

Od 10. června 2020 jsou pro žáky 1.–3. ročníků organizovány konzultace. Obsah konzultací je v režii jednotlivých učitelů, v rámci konzultací by mělo dojít k dovysvětlení látky, případně k doklasifikaci.

Výuka i nadále bude probíhat distančně.

DŮLEŽITÉ pro účastníky konzultací

  • Na jednotlivé konzultační bloky se musíte přihlásit – přihlašování je obdobné jako do sítě školy.
  • Pokud se na konzultaci zapíšete, můžete se odhlásit do 24 hodin před zahájením konzultace​, po této době je již pro Vás konzultace povinná. Při Vaší neúčasti platí normální pravidla pro omlouvání absencí.
  • Na konzultaci v daném čase a k danému vyučujícímu se může přihlásit maximálně 15 žáků.
  • Při vstupu do školy musíte dodržovat hygienické podmínky a odevzdat při první konzultaci podepsané čestné prohlášení.
Poslední změna
07.09.2020