Mimořádný termín konání opravných maturitních zkoušek

Mimořádný termín praktických zkoušek

 • L4 a S4 – 28. 6. 2021, sraz v 7.45 hodin před sekretariátem školy
 • E4 – 28. 6. 2021, sraz v 8.45 hodin před sekretariátem školy
 • I4 – 1. 7. 2021, sraz v 7.45 hodin před sekretariátem školy

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika 9:00 135 minut
7. července 2021 Anglický jazyk 14:30 110 minut (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura 9:00 85 minut
9. července 2021 Matematika rozšiřující 9:00 150 minut
9. července 2021 Francouzský jazyk 13:00 110 minut (40 + 70 min.)
9. července 2021 Německý jazyk 13:00 110 minut (40 + 70 min.)
9. července 2021 Ruský jazyk 13:00 110 minut (40 + 70 min.)
9. července 2021 Španělský jazyk 13:00 110 minut (40 + 70 min.)
 • Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.
 • Každý žák obdržel pozvánku na mimořádný termín konání didaktických testů, kde je uvedena adresa spádové školy, kde se mimořádný termín uskuteční.

Zkoušky se budou konat:

 • Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
 • Zkoušky se konají v budově školy v Poděbradské ul.
 • Kontrola pomůcek proběhne v učebně před testováním.
 • Žáci s PUP používají vlastní povolené pomůcky.
 • Jmenné seznamy budou umístěny v přízemí.
 • Dotazy budou vyřizovány na tel. čísle 737 208 038.
Poslední změna
25.06.2021