Motivační program Prokopa Diviše 2020

V pondělí 22. června 2020 proběhlo na SPŠ Ostrov vyhodnocení Motivačního programu Prokopa Diviše organizovaného společností ČEZ, a. s. Za přítomnosti zástupců garantů programu a ředitele školy byly třem nejlepším žákům v jednotlivých ročnících předány diplomy a symbolické šeky ve výši získaného stipendia.

Program je určen žákům 2., 3. a 4. ročníku denního studia oboru Elektrotechnika. Žáci jsou v průběhu roku bodově hodnoceni za školní i mimoškolní aktivity. Tři nejúspěšnější studenti z každého ročníku jsou následně finančně ohodnoceni.

Oceněnými za školní rok 2019/2020 byli:

  • E2 – Jáchym Horák, Ladislav Kačmár, Josef Terč
  • E3 – David Buchtel, Petr Galler, Jan Šavel
  • E4 – Adam Lhoták, Ondřej Kreč, Adam Dragoun

V letošním roce se poprvé hodnotil i první ročník (z ředitelského fondu), vyhodnocení a předávání ocenění bude až v září na zahájení nového ročníku Motivačního programu Prokopa Diviše.

Poslední změna
16.10.2020