Motivační program Prokopa Diviše 2022

V úterý 7. 6. 2022 proběhlo vyhodnocení Motivačního programu Prokopa Diviše za školní rok 2021/2022, který sponzoruje firma ČEZ Distribuce, a.s. Program se týká studentů prvního, druhého a třetího ročníku oboru Elektrotechnika. Studenti jsou během celého školního roku hodnoceni za prospěch v odborných předmětech, praxi, školní a mimoškolní aktivity nad rámec výuky. Nejlepší tři studenti v každé třídě jsou finančně ohodnoceni.

Oceněnými za školní rok 2021/2022 byli:

  • E1 – 
  • E2 – 
  • E3 – 

Všem ohodnoceným blahopřejeme.

Zahájení soutěže pro další školní rok proběhne v září.

Poslední změna
29.10.2023