Naši matematici jsou nejlepší ze všech středních odborných škol v republice

V pátek 19. dubna 2024 se vydaly dva týmy SPŠ Ostrov do Prahy na soutěž Matematický náboj, aby reprezentovali školu v mezinárodním klání bystrých hlav, a byli víc než úspěšní. Družstvo seniorů – studentů 4. a 3. ročníků – ve složení Matouš Blažek (E4), Michal Bršťák (E4), Filip Husák (E3), Miroslov Chada (I3) a Štěpán Petr (I3) dosáhli v rámci republiky na krásnou 65. příčku. V soutěži se účastnilo v České republice 146 škol gymnázií i středních odborných škol. Pokud bychom porovnali výsledky zúčastněných odborných škol, tak družstvo ze SPŠ bylo z tohoto druhu škol nejlepší z celé České republiky.

V rámci mezinárodní soutěže, do které se zapojilo přes 600 škol z 12 zemí, družstvo SPŠ Ostrov obsadilo 269 příčku. Vítěz národní soutěže, pražské gymnázium Mensa, se může těšit v rámci světa z místa 14. Absolutními vítězi se stali studenti z Varšavy. To jen pro zajímavost.

Matematická soutěž pětičlenných družstev středních škol majících za úkol během 120 minut vyřešit co možná nejvíce příkladů z šesti zadání se v ČR konala v Praze a v Opavě. Řešitele k úspěchu vede jednoduchá strategie a taktika v rámci regulí. Jakmile tým vyřeší příklad, výsledky předá hodnotiteli a získá další zadání. Při určování pořadí hraje roli počet i obtížnost splněných úkolů. Organizátoři úlohy sestavují od jednodušších po složitějších, ale tak aby si soutěž užili jak úspěšní řešitelé matematických olympiád, tak i kreativní jedinci s otevřenou myslí. Zadavatelé soutěže tvrdí: Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Snažíme se, aby příklady byly netradiční a pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku.

Týmy soutěží ve dvou kategoriích – Junioři a Senioři. V kategorii Junioři mohou soutěžit pouze týmy, jejichž členové jsou studenty nejvýše druhého ročníku střední školy nebo odpovídajících ročníků gymnázií. V kategorii Senioři mohou soutěžit týmy středoškoláků v libovolném složení. SPŠ Ostrov reprezentovali zástupci obou kategorií. Družstvo juniorů ve složení Jan Havlan (I2), Daniel Joudal (I2), Otakar Kuzebauch (I2), Tomáš Vít (E1) a Lukáš Zíka (I2), se má ještě co učit od svých starších kolegů, ale i tak je za 122. místo chválíme. A jak říká předsedkyně předmětové komise matematiky Mgr. Milana Oberhofnerová: „V takové konkurenci lze za úspěch považovat i nebýt poslední.“