Návštěva Magistrátu Karlovy Vary

5. 4. 2022 jsme byli se třídou V3 na Magistrátu č. 1Magistrátu č. 2 v Karlových Varech, odbor dopravy.

Obsahem návštěvy bylo seznámit žáky s agendou řešení přestupků v dopravě a následně jsme se přesunuli na Magistrát č. 2, kde byli studenti obeznámeni s agendou registru vozidel a řidičů.

Chtěli bychom tímto poděkovat zejména Mgr. Lence Kůsové, za umožnění vykonání návštěvy a dále pak jmenovitě Bc. Daniele Klepáčkové, Bc. Lubomíru Mašatovi, Bc. Antonínu Novákovi a Romanu Topinkovi za erudovaný a zároveň zábavný výklad v rámci jednotlivých správních agend.

Poslední změna
15.04.2022