Návštěva Okresního soudu v Karlových Varech

Žáci prvního ročníku SPŠ Ostrov, obor Veřejnosprávní činnost, se 31. 5. 2022 v rámci výuky předmětu právo zúčastnili náhledu soudního jednání v trestní věci u Okresního soudu v Karlových Varech. Předsedající, JUDr. Jaroslava Krůšková, ještě před zahájením řízení, představila ve stručnosti případ, jenž byl rozhodován a i vzhledem k projednávané věci se snažila výchovně zapůsobit, zejména na dívky. Následně probíhala volná diskuze, kdy na úvod vážená paní soudkyně představila systém a rozhodování soudů v České republice a poté byla možnost klást "záludné" otázky.

Děkujeme za vlídné přijetí a za obrovskou vstřícnost všem zaměstnancům Okresního soudu a jmenovitě pak vážené paní předsedající, JUDr. Jaroslavě Krůškové, za vysoce profesionální přístup a vedení trestního řízení.

Těšíme se na příští návštěvu.

Poslední změna
03.06.2022