Návštěva soudu

Žáci třídy V2, obor Veřejnosprávní činnost, se 1. 12. 2022 zúčastnili náhledu soudního jednání v trestní věci, kterou vedl JUDr. Adrian Matúš, kde bylo meritem věci rozhodování o přeměně podmíněného trestu na trest nepodmíněný.

Nad rámec slíbeného náhledu soudního jednání byla žákům poskytnuta možnost setkání s předsedou Okresního soudu v Karlových Varech, Mgr. Alešem Fikkerem, který velmi specifickou, avšak jedinečnou formou, poskytl náhled obecně na jednání soudů a umožnil vyzkoušet si modelový příklad, kdy se žáci SPŠ Ostrov etablovali do role stran soudního řízení.

Za tuto ochotu a vstřícnost bychom chtěli všem zúčastněným moc poděkovat.

Poslední změna
30.12.2022