Obnovení prezenční praktické výuky od 26. 4. 2021

Na základě Mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 pod č. MZDR 14600/2021-3 se od pondělí 26. 4. 2021 obnovuje následující výuka prezenční formou:

 • praktické vyučování a praktická příprava žáků
 • individuální konzultace
 • skupinové konzultace žáků posledních ročníků nebo žáků ohrožených školním neúspěchem – v maximálním počtu 6 žáků

Výuka praktických předmětů bude probíhat dle stanoveného rozvrhu dostupného v Bakalářích.

Podmínkou pro účast na výuce je absolvování testování na přítomnost SARS-CoV-2, které bude organizováno ve škole, před zahájením vyučování a následně pak po dalších dvou dnech výuky.

Kdo se netestuje:

 • Žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich doba izolace a od prvního testování kdy byla nemoc zjištěna neuplynulo více, než 90 dní. Tuto skutečnost musí doložit potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb. Toto potvrzení se bude ukládat na sekretariátu školy.
 • Žáci, kteří doloží negativní výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2, potvrzení nesmí být starší než 48 hodin.
 • Žáci, kteří jsou očkovaní.

Specifika u odborného výcviku u zaměstnavatelů.

 • Pokud probíhá odborný výcvik u zaměstnavatelů, žáci musí absolvovat testování ve stejném režimu jako ve škole.

Postup při pozitivním testu:

 • Pokud se jedná o testování při nástupu do školy, pozitivní žák odchází domů ostatní pokračují ve výuce. Žák jde na PCR test na prověření správnosti antigenního testu.
 • Pokud se jedná o testování průběžné – po předchozí výuce a je někdo testován pozitivně, jde celá třída do karantény, daný žák jde na PCR test a pokud by tento test byl pozitivní, celá třída půjde na PCR testy.

Případné bližší informace poskytneme na tel. 353 416 400.


 • V týdnu od 10. května se na hodiny praktického vyučování do prostor dílen a laboratoří školy dostaví žáci tříd AM1, AM3, N1, AT1, AT2, AT3, E3, I4 a S3.
 • V týdnu od 17. května probíhá v prostorách SPŠ Ostrov v dílnách a laboratořích praktické vyučování. Tentokrát se do školy mohou těšit žáci tříd AM1, AM2, N2, AT1, AT3, E1, E2, E4 (slaboproud), I2, S1, S2 a DE5. Na jeden den si do školní budovy v rámci testování mezinárodních zkoušek ECDL odskočí z distanční výuky třídy I1 a V3.
 • Podmínkou pro vstup a pohyb po budově je negativní antigenní test, ten absolvuje každý před prvním vstupem na výuku, a nošení respirátoru po celou dobu pobytu v prostorách školy.
 • Školní jídelna a bufet zůstávají zavřené, automaty v prostorách školy fungují a budou zásobeny.