Od 1. 9. 2024 nový obor TECHNICKÉ LYCEUM se zaměřením na Informační technologie

Technické lyceum je obor pojatý jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a předmětů rozvíjejících technické myšlení. Žák získává dobré základy především přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie, výpočetní technika), ovládá dva světové jazyky, angličtinu a němčinu (může požádat o mezinárodní jazykové zkoušky – Cambridge, Goethe Institut), ve třetím ročníku si žáci volí nabízené zaměření (informatika, elektrotechnika). Pro uchazeče ve školním roce 2024/2025 se bude otevírat ve III. ročníku ICT zaměření. Během svého studia absolvují žáci zdarma certifikace v rámci ECDL modulů.

Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách, zároveň získal kompetence uplatnitelné pro přímý vstup na trh práce v oblasti elektrotechnické nebo informačních technologií (podle zvoleného zaměření). Je schopen řešit jednoduché programátorské úlohy, vytváří a upravuje webové stránky, využívá CAD technologií, získává základní poznatky z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.

Více o oboru