Organizace výuky od 24. 5. 2021

24. a 25. 5. 2021 probíhá státní část maturitní zkoušky, proto je pro žáky, kteří by v těchto dnech měli teoretickou výuku, vyhlášeno ředitelské volno. Praktická výuka u AM1, AM3, N1, N3, AT2, AT3 bude normálně probíhat dle rozvrhu.

Od středy 26. 5. 2021 se bude výuka řídit rozvrhem a případnou úpravou rozvrhu dle dané situace.

Výuka tělesné výchovy bude probíhat ve venkovních prostorách dle rozvrhu. V případě nepříznivého počasí bude v daných hodinách organizován náhradní program vyučujícími tělesné výchovy. Lze použít šatny na převlečení do sportovního, dle Mimořádného opatření MZ nelze využít sprchy.

Testování žáků antigenními testy.

  • Testování žáků bude prováděno jedenkrát týdně, vždy po jejich prvním příchodu do školy.
  • Testování zajistí na prvních vyučovacích hodinách příslušní vyučující.
  • Žáci na praxi se otestují v pondělí, případně úterý, na teoretickou výuku při první hodině ve středu, pokud nebyli testováni předtím nebo nespadají do nějaké z kategorií, kdy se testování nemusí u daného žáka provádět.

Testování se nemusí provádět u žáků kteří:

  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více, než 180 dní,
  • doloží negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které není starší 48 hodin, vystavené zdravotnickým zařízením nebo školským zařízením (např. internátem apod.),
  • mají vystavený certifikát MZ ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19 a od první dávky dvojdávkové vakcíny uběhlo nejméně 22 dní nebo u jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dní.

Školní jídelna bude v provozu od 26. 5. 2021.

Poslední změna
24.05.2021