POKRAČOVÁNÍ VÝUKY dálkovým způsobem

Vzhledem k tomu, že přerušení výuky na základě Mimořádného opatření bude mít s největší pravděpodobností dlouhodobější charakter, zavádíme od středy 18. 3. 2020 výuku dálkovým elektronickým způsobem.

  • Povinností všech žáků školy je se této výuky účastnit dle pokynů jednotlivých vyučujících.
  • Práce bude zadávaná tak, aby odpovídala denně 4–5 vyučovacím hodinám.
  • Sledujte Bakaláře, kde budou všem žákům zaslány informace o tom, jak si jednotliví vyučující výuku zorganizovali.
  • Vyučující nastaví rovněž systém hodnocení, případně domácích úkolů.

Takto organizovaná výuka je pro žáky školy povinná a neplnění zadaných úkolů je možné adekvátně klasifikovat.

Přeji všem hodně úspěchů při této netradiční výuce.

Pavel Žemlička, ředitel školy

Poslední změna
07.05.2020