Pokyny ke COVID-19

Vracíte se ze zahraničí

  • Máte příznaky onemocnění (horečka nad 38°C, kašel)
  • Nemáte příznaky onemocnění (horečka nad 38°C, kašel)

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zřizuje dvě telefonické informačně/poradenské infolinky pro zodpovídání dotazů občanů Karlovarského kraje v souvislosti s výskytem COVID-19 ve světě a opatřením, která mají provádět lidé vracející se ze zasažených oblastí.

  • v pracovní dny (pondělí–pátek): od 8:00 do 15:00 hodin
  • telefonní kontakt: 728 650 142, 728 650 242

NECHOĎTE NA HYGIENICKOU STANICI!


Další pokyny:

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky.

Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického

aktualizace k 5. 3. 2020