Rozhovory & jazykolamy a říkadla

Miteinander im Gespräch – Zungenbrecher & Abzählreisen … ein Wettbewerb 10/23

V průběhu října si studentky a studenti připravili krátké německé rozhovory s lidmi ze svého okolí (popř. známými rodilými mluvčími) a četli vybrané německé jazykolamy a říkadla.

Cílem soutěže bylo nabídnout hravou formou možnost si zopakovat a prohloubit naučené obsahy.

Hry s říkadly, jazykolamy apod. podporují aktivní mluvení s cílem usnadnit základní pozitivní vztah k jazyku v kontextu celého jazykového vzdělávání.

Na konci měsíce října byly nejlepší zvukové záznamy vyhodnoceny.

Poslední změna
19.11.2023