Soutěž v Technickém kreslení

V závěru tohoto školního roku 2023/24 se na naší škole opět uskutečnila soutěž v technickém kreslení. Tato soutěž proběhla u všech tří ročníků oboru Nástrojař. Pro každý ročník byly vytvořeny na výběr tři různé obrázky s odpovídající obtížností.

Cílem soutěže je provést na konci školního roku zábavnou a motivující formou prověření znalostí žáků, ale hlavně úroveň jejich grafického projevu. Neboť stále platí, že technik se vyjadřuje obrázkem.

Soutěž připravil a se žáky prakticky provedl učitel Jiří Malý, který ve všech třech ročnících technickou dokumentaci vyučuje.

Výsledné práce hodnotila letos sedmičlenná komise zainteresovaných učitelů:
Kateřina Ipserová (Češková), DiS. – třídní učitelka N1
Mgr. Světlana Klečková – třídní učitelka N3
Lenka Krejčíková – pověřená správou praktické výuky žáků N3 u firem
Jiří Malý – učitel odborných předmětů
Ing. Dana Ptáčková – učitelka strojírenských předmětů, zástupkyně ŘŠ pro praxi
Ing. Jan Švandrlík – učitel odborných předmětů (předseda komise)
Ladislav Taušner – učitel praktické výuky a třídní učitel N2

V každém ročníku se letos hodnotily tři nejlepší výkresy s hodnocením 3, 2 a 1 bod. Předseda komise každému žákovi sečetl všechny udělené body a zapsal do tabulky. Na závěr byly vyhlášeny tři nejlepší výkresy. Jejich autoři byli odměněni psacími potřebami a celkový vítěz získal navíc diplom s kopií jeho práce.

Třída N1

  • 1. místo Martina ŽÁKOVÁ (11 bodů) 
  • 2. místo Filip KOZINCEV (8 bodů)
  • 3. místo Oleksandr POP (7 bodů)

Třída N2

  • 1. místo Tomáš FLEISCHMANN (15 bodů)
  • 2. místo Natálie LANGMÜLLEROVÁ (10 bodů)
  • 3. místo Matěj MARŠÍK (9 bodů)

Třída N3

  • 1. místo Matyáš FRÜHAUF (14 bodů)
  • 2. místo Jiří KŘEPINSKÝ (13 bodů)
  • 3. místo Petr VODOCHODSKÝ (8 bodů)

Jak je z výsledků vidět, jediná dvě děvčata, učící se v oboru Nástrojař, se nejen neztratila, ale předčila ve svých třídách prakticky všechny chlapce.

Vítězné výkresy641.22 KB | pdf
Poslední změna
05.07.2024