Studenti na jednání okresního soudu

Dne 7. 3. 2022 v rámci výuky předmětu Právo (tematického celku – občanské soudní řízení), měli žáci 2. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost možnost náhledu jednání u Okresního soudu v Karlových Varech, které vedl jeho předseda, Mgr. Aleš Fikker, jenž po skončení jednání ochotně umožnil diskuzi k projednávané věci a žáci mohli klást dotazy. Jednání bylo zajímavé i tím, že se týkalo vypořádání společného jmění manželů. Všechny otázky žáků byly vyčerpávajícím způsobem váženým předsedou zodpovězeny, a to i ty záludné :-).

Již nyní se těšíme na příští rok a další jednání v civilním řízení soudním.

Poslední změna
15.03.2022