Testování žáků

Ve školách proběhne preventivní sreeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě: 1., 6., 9. 9. 2021.

  • Ve středu 1. 9. proběhne testování žáků antigenními testy ve třídách při prvních hodinách.
  • 6. a 9. 9. budou žáci testováni v prvních hodinách daných tříd dle rozvrhu případně suplování.
  • Testy jsou značka Genrui

Preventivního testování se nemusí podrobit žáci:

  • kteří jsou 14 dní po řádně dokončeném očkování
  • kteří prodělali COVID a od prodělané nemoci neuběhlo 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid19,
  • kteří mají negativní test z odběrového místa

Pokud se žák screeningového testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nošení respirátoru po celou dobu pobytu ve škole, pokud není dodržen odstup 1,5 m od ostatních žáků (ve třídě by měl mít respirátor vždy). Dále takový žák nesmí zpívat, cvičit ve vnitřních prostorách, používat společné hygienické zařízení, při jídle sedí ve vzdálenosti 1,5 m od ostatních.

Pokud žák nebude 1.den ve škole, test se provede hned po jeho příchodu v dalších dnech na sekretariátě školy.

V případě pozitivního žáka v termínu testování 1. a 6. 9. - žák odchází domů (Škola vystaví žákovi potvrzení a ten se bude muset podrobit PCR testu.), ostatní pokračují ve výuce. Pokud tato situace nastane 9. 9., žáci odchází domů a není jim povolena účast na výuce do PCR testu pozitivně testovaného žáka. (Netýká se žáků, kteří jsou řádně očkováni a nebo prodělali COVID.)

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních společných prostorách školy.