Ukázky techniky Dopravní policie

Nejmodernější policejní techniku, kterou má Odbor služby dopravní policie v Karlovarském kraji k dispozici, představili policisté žákům IV. ročníků ve čtvrtek 15. září 2016. Možná, že tím inspirovali letošní maturanty při výběru budoucího povolání.

Nižší ročníky nemusejí smutnit, podobná akce se bude opakovat, takže se dočkají i oni, tedy pokud u nás do IV. ročníku vydrží. :)