Výlet do předvánočních Drážďan

Výlet do předvánočních Drážďan se stal již tradicí. Tentokrát výletníci navštívili Muzeum dopravy, vánoční trhy u Frauenkirche, středověký trh ve Stallhofu a rovněž nejstarší německý trh Striezelmarkt, který se letos koná již po pětisté dvaaosmdesáté.