Informace o studiu

Pro školní rok 2024/2025 nabízíme osm oborů denního studiajeden obor vyučovaný formou dálkového studia. V případě denního studia se jedná o obory – Autotronik, Elektrotechnika, Informační technologie, Strojírenství, Technické lyceum, Veřejnosprávní činnost, Mechanik opravář motorových vozidel a Nástrojař, v dálkové formě lze studovat obor Elektrotechnika.

V každém oboru nabízíme našim žákům studijní benefity:

  • všechny obory denního studia – školní prospěchové stipendium
  • všechny obory denního studia – krajské prospěchové stipendium
  • Elektrotechnika – motivační program Prokopa Diviše
  • Autotronik a Automechanik – zdarma řidičský kurz skupiny B a C
  • Informační technologie, Technické lyceum, Veřejnosprávní činnost – zdarma zkoušky v rámci ECDL

Kromě prezenční formy studia nabízíme žákům možnost požádat o individuální studijní plán, a to ve všech vyučovaných oborech. Tato možnost je vhodná pro uchazeče, kteří si chtějí při zaměstnání doplnit své vzdělání. V rámci individuálního studia mohou žáci navštěvovat výuku dle své volby, v průběhu každého klasifikačního období (pololetí) vykonávají zkoušky z jednotlivých předmětů.

Informace o možnostech uplatnění našich absolventů

Co mohou dělat absolventi některých nabízených oborů si můžete prohlédnout v následujících videích