Pokusy pro SŠ na MFF UK potřetí a planetárium

Školní rok
2016/2017

Dne 1. března 2017 na pokusy pro střední školy na MFF UK vyrazily třídy L2 a E3 doprovázená třídním učitelem Mgr. Klečkou. Třída E3 jela poprvé, ale studenti zklamáni určitě nebyli, navíc, když jsme v posluchárně byli sami, další školy nedorazily.

Jako další program byla návštěva Planetária s pořadem Oko do vesmíru.