Filip Hasenöhrl

Sportovcem školního roku 2011/2012 byl komisí TEV zvolen Filip Hasenöhrl, který dosáhl těchto sportovních úspěchů:

  • člen družstva SPŠ Ostrov, které se umístilo na 13. místě v republikovém finále soutěže ve stolním tenise, v jednotlivcích obsadil Filip dělené 5. - 8. místo,
  • člen družstva SPŠ Ostrov, které skončilo na 10. místě v republikovém finále soutěže v silovém víceboji, v jednotlivcích obsadil Filip 20. místo,
  • člen družstva SPŠ Ostrov, které vyhrálo krajské kolo v soutěži v plavání (republikové finále se v loňském roce nekonalo).

Filip byl tedy v loňském školním roce jediným žákem SPŠ Ostrov, který se úspěšně zúčastnil dvou republikových finále v Olympiádě středních škol a třetí mu uniklo jen proto, že se republikové finále v plavání koná jednou za dva roky.