Mgr. Václav Klečka ml.

Mgr. Václav Klečka ml.

společenskovědní předměty, TV
Třídní učitel:S1
Kancelář:č. 104
Konzultační hodiny::
Konzultační hodiny
středa 13.10–14.10 hodin