Informatické soutěže 2017/2018

Krajská soutěž v programování aplikací a webu

Ve čtvrtek 19. dubna se výprava našich 10 programátorů zúčastnila krajského kola v programování aplikací a webu v Chebu. Všechna medailová místa obsadili v kategorii web naši žáci: 1. Phong Dang Huy, 2. Petr Jaroš a 3. Kryštof Szabo (všichni ze třídy I2), v kategorii programování aplikací skončil na 2. místě Richard Kokštein (třída S2).

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Kybersoutěž 2017/2018

Žáci 2.–4. ročníku oboru Informační technologie a Technické lyceum (specializace IT) se v měsíci říjnu zúčastnili letošního 2. ročníku středoškolské soutěže o kybernetické bezpečnosti. Soutěž byla organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.

Hlavním odborným garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spolu s pracovní skupinou AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Dalšími garanty jsou vysoké školy, neziskové organizace a státní instituce, které se realizují v této oblasti IT.

Soutěž je rozdělena do tří kol.

  • Základní 1. kolo (tzv. osvětové) proběhlo do 10. října 2017.
  • 2. kolo bude již složitější (tzv. výběrové), které bude organizováno v měsíci lednu a únoru 2018.
  • Finálové kolo se připravuje na duben 2018.

V rámci Karlovarského kraje dosáhli v 1. kole pěkného úspěchu žáci 4. ročníku oboru Informační technologie – 1. místo obsadil Marek Fořt3. místo Ondřej Michalíček. Diplomy jim v pondělí 13. listopadu slavnostně předali zástupci pořadatele Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., vedoucí ITU FEL ČVUT Praha, a Mgr. Pavel Cvešpr, ředitel Corpus Solution.

Výběrové kolo

Ve II. kole se na krásném 2. místě v celostátní soutěži dívek umístila Tereza Petriláková (třída I4) a postoupila do celostátního kola, které se uskuteční 19. dubna 2018 v Praze na Policejní akademii.

Předání cen proběhlo za účasti zástupců organizátorů na půdě naší školy. Tereze blahopřejeme a držíme palce v celostátním kole!

Korespondenční seminář z informatiky

Jaroslav Fikar (ze třídy I3) se zúčastnil "Olomouckého informatického korespondenčního semináře – OLINX 2017" pořádaného Katedrou informatiky Univerzity Palackého v Olomouci na téma „Objektově orientované programování v jazyce Java“. 

Z 39 účastníků se umístil na krásném 4. místě s úspěšností 95%. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Bobřík informatiky

Ústřední kolo

Dne 1. února 2018 žáci naší školy soutěžili v ústředním kole znalostní soutěže Bobřík informatiky v kategorii Senior v rámci Karlovarského kraje. Celkem se z našeho kraje soutěže zúčastnilo 30 studentů, kteří postoupili z národního kola konaného v listopadu.

Naši žáci si v rámci Karlovarského kraje vedli na výbornou! V soutěži obsadili Michaela Zimmermannová 3. místoTomáš Růžička 5. místo. Oba žáci jsou ze 4. ročníku oboru Technického lycea.

Národní kolo

Dne 13. listopadu 2017 soutěžili naši žáci v kategorii Senior (3. a 4. ročníky), dne 14. listopadu 2017 v kategorii Junior (1. a 2. ročníky) ve znalostech z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti v 10. ročníku soutěže „Bobřík informatiky“. Národního kola se zúčastnilo 74 518 soutěžících.

V kategorii Junior dosáhlo na příčky vítězů 34 žáků z naší školy a nejlepším z nich se stal Martin Struk ze třídy I2, který obsadil 14. místo ze 714 bodovaných pozic v rámci celé ČR. V kategorii Senior dosáhlo na příčky vítězů celkem 16 žáků z naší školy a nejlepším žákem se stal Tomáš Valenta ze třídy I4, který obsadil 42. místo z 233 bodovaných pozic v rámci celé ČR.

Žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Další zajímavé informace o soutěži lze najít na oficiálním webu ibobr.cz.