Přírodovědné soutěže 2017/2018

Celostátní matematická soutěž

Naše škola patří mezi dvacítku soutěžních středisek v ČR pro celostátní kolo matematické soutěže žáků SOŠ a SOU. Letos se soutěž konala v pátek 23. března a na naši školu zavítalo 73 matematiků z 8 škol našeho regionu.

Naši školu reprezentovalo celkem 14 žáků v sedmi soutěžních kategoriích. Vynikajícího výsledku dosáhl Jan Pospíšil ze třídy L3, který obsadil celkové 5. místo mezi žáky 3. ročníků (kategorie VI.) v celé ČR a krásné 13. místo si svým umem vybojoval mezi žáky 2. ročníku Ríša Kokštein ze třídy S2. Moc hezkého výsledku dosáhla i další pětice žáků - Kristýna Umlaufová (L1), Karel Popovič (E1), Péťa Dang (I2), Jakub Mareš (AM2) a Martin Kadlec (S3). Úspěšným reprezentantům se dostalo i ocenění od školy za skvělou reprezentaci.

Fyzika

Fyzikální olympiáda

Ve středu 25. dubna 2018 se uskutečnilo krajské kolo fyzikální olympiády. Naši školu reprezentovala pětice žáků – Jan Pospíchal (třída L3, kat. B), Richard Kokštein (S2, kat. C), Adam Lhoták (E2, kat. C), Kristýna Umlaufová a Jan Stehlík (oba L1, kat. D). Vynikajícího výsledku dosáhli J. Pospíchal a R. Kokštein, kteří obsadili ve svých kategoriích 2. místo a K. Umlaufová, která skončila na 4. místě.

Astronomická olympiáda

Dne 20. prosince 2017 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády. Na vypracování odpovědí na 15 otázek z astronomie, vypočítání dvou příkladů na pohyb planet a vyluštění slepé mapky oblohy měli studenti 40 minut a maximální počet získaných bodů byl 24.

Nejlepších výsledků dosáhla tato trojice žáků:

  1. Kristýna Umlaufová – 23 bodů
  2. Šimon Charvát – 22 bodů
  3. Rudolf Griessl – 16 bodů