Technowizz 2022

Naši informatici zopakovali loňský úspěch

Pod záštitou Ústecké komunitní nadace a UJEP Ústí nad Labem se letos konal již 6.ročník soutěže TECHNOWIZZ pro SŠ v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji. Vesměs se jedná o témata pro AGC Teplice, závod Chuděřice u Bíliny, kde se vyrábějí autoskla do všech možných osobních aut.

Adam Nagy, Andy WendlerLukáš Zeman (žáci 3.ročníku, oboru IT) letos řešili softwareový i hardwareový problém: Technický návrh databáze a systém evidence maket, převodníků a propojovacích kabelů měřících sond.

Jednalo se vývoj software, ale součástí programu byl i technický návrh řešení do dílny (hardware: čtečka QR kódu, server a stanice pro obsluhu), kde se makety osazují kabely se sondami. Problém byl v tom, že v dílně TVS neexistovala jakákoliv evidence materiálu (maket, sond, kabelů a převodníků), která souvisela s osazením maket s měřícími sondami. Tyto makety se během jedné směny "osazují" cca 16x a na jedné maketě může být osazeno až 64 sond. Úkolem tedy bylo naprogramovat databázový systém evidence maket, měřících sond a převodníků tak, aby nedocházelo ke zdržování obsluhy od přípravy maket. Řešením byl návrh pracoviště s lokální počítačovou sítí v rámci dílny TVS, SQL serverem a dvěma průmyslovými tablety včetně bezdrátové čtečky QR kódu. Ztrátový čas řešitelé zajistili okolo 6 minut, což je v toleranci, protože to vyváží informace, které z tohoto informačního systému objednatel požadoval získat. Vypsané zadání splnili řešitelé do posledního puntíku, pod odborným vedením Ing. Romana Starka.

Žáci na daném problému pracovali od října 2022 a v měsíci březnu 2023 svůj projekt úspěšně obhájili přímo před odbornou porotou, sestavenou z odborníků z AGC Teplice a UJEP Ústí nad Labem. Žáci naší školy tak svým vítězstvím navázali na prvenství v loňském ročníku soutěže.

Technowizz

Aktivita byla podpořena Ústeckou komunitní nadací z prostředků Dárcovského fondu AGC Automotive Czech.

logo AGClogo Technowizzlogo UKN

Poslední změna
14.05.2023