Distanční výuka (aktuálně)

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020

  • V době od 4. 1. 2021 do odvolání bude probíhat výuka všech ročníků distančním způsobem dle pravidel stanovených na distanční výuku.
  • Výuka bude organizována dle stávajících rozvrhů, případně upravena suplováním. Žáci budou sledovat změny rozvrhu.
  • Prezenční výuka nebude žádná ani u praktického vyučování ani u závěrečných ročníků.

  • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) je možný jen v nezbytně nutných případech.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák a jeden učitel).
Leták eRouška1.57 MB | pdf
eRouška pro školy1.12 MB | pdf
Poslední změna
23.02.2021