Distanční výuka (aktuálně)

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020

  • V době od 4. 1. 2021 do odvolání bude probíhat výuka všech ročníků distančním způsobem dle pravidel stanovených na distanční výuku.
  • Výuka bude organizována dle stávajících rozvrhů, případně upravena suplováním. Žáci budou sledovat změny rozvrhu.

  • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) je možný jen v nezbytně nutných případech.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (pouze jeden žák a jeden učitel) a skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků.
Leták eRouška1.57 MB | pdf
eRouška pro školy1.12 MB | pdf
Poslední změna
23.04.2021