Informatici vyhrávají soutěže

Krajské kolo „Soutěže v programování“, kategorie mládež

Jako každým rokem, tak i letos se zúčastnili naši nejlepší žáci oboru informační technologie, prestižní soutěže v programování, kategorie mládež (tedy SŠ), která je organizována NPI ČR, pod záštitou MŠMT. Letošní, 35. ročník, konečně proběhl prezenční formou, a to na SPŠ Ostrov. Naše škola vyslala celkem 6 žáků, kteří postupně obsadili 1. až 6. místo.

Soutěž obsahovala celkem 4 úlohy, z každé úlohy bylo možno získat 10 bodů * koeficient úlohy (celkem 70 bodů). 9 bodů bylo vyhrazeno na ohodnocení funkčnosti programu a 1 bod za dokumentaci a přehlednost zdrojového kódu. Na řešení bylo celkem 240 minut čistého času.

  1. Matyáš Matějka (62,5b)
  2. Jakub Nekvinda (57b)
  3. Roman Dvorovoy (44b)
  4. Jakub Novák (33b)
  5. Marek Mänzel (29b)
  6. Adam Matuška (28b)

Matyáš Matějka (a možná i Jakub Nekvinda) postupuje do celostátního kola! Držíme palce!!!!


Soutěž „TECHNOWIZZ“

V letošním školním roce se naše 2 týmy zúčastnili 5. ročníku Soutěže Technowizz 2022, kterou vyhlašuje Ústecká komunitní nadace, jejímž cílem je přispět k rozvoji středních škol zaměřených na technické obory v regionu a motivovat žáky k zdokonalování svých znalostí a praktických dovedností a umožnit jim tak následně snáze dosáhnout perspektivního pracovního uplatnění.

Byly vypsány celkem 4 témata:

Naši žáci soutěžili v tématech A a B.

Z témat vyplývá, že zadání bylo „šito na míru“ pro AGC Automotive Czech, a.s. se sídlem v Chudeřicích u Bíliny. Jedná se o druhého největšího výrobce auto skel v Evropě pro osobní automobily všeho druhu.

Téma A bylo zaměřeno na optimalizaci ukládání palet s autoskly do expedičního skladu s řešením vizualizace palet do předem definovaných zón skladu. Náš tým dokonce zobecnil řešení na možnost definování jakéhokoliv typu skladu a případné ukládaná jakéhokoliv výrobku. Tým se skládal ze 7 žáků, 3. ročníku oboru IT. Jmenovitě: Jakub Nekvinda, Roman Dvorovoy (programátoři), Štěpán Bulín, Štěpán Ďurica, Jakub Honěk (testeři a tvůrci dokumentace), Daniel Barták a Vojtěch Čajka (testeři a tvůrci prezentace, marketing).

Předmětem tématu B byl návrh a realizace informačního panelu pro zobrazování běžícího textu a čítače dnů po posledním úrazu v AGC Flat Glass Czech a.s. V rámci pilotního projektu byly sestaveny dva RGB LED displeje o rozměrech 256x16 bodů a 64x32 bodů, včetně jejich ovládání. Uživatelské programové vybavení využívá pro zadávání zobrazovaných dat webové prohlížeče. Řešení předpokládá připojení do počítačové sítě a není omezené ani z hlediska počtu ovládaných displejů, ani z hlediska počtu uživatelských pracovišť. Řešitelský tým je tvořen žáky 2. ročníku oboru Informační technologie Michalem Valou a Ondřejem Beleckým.

Oba týmy se umístily na 1. místech ve svých kategoriích. Práce řešitelů i vysílající škola byly oceněny i finanční odměnou jako uznání odborné, ale i časové náročnosti. Oba týmy na řešení pracovali necelé 3 měsíce.

Všem moc děkujeme a gratulujeme.


Aktivita byla podpořena Ústeckou komunitní nadací z prostředků Dárcovského fondu AGC Automotive Czech.

logo AGClogo Technowizz